Cassano wijst erop dat het belangrijk is niet te veel over het concept na te denken, omdat neuroprotectiva werken door het normale gedrag van een dier te remmen, niet hun vermogen om pijn te voelen. In zijn werk met ratten ontdekte Cassano dat een medicijn dat de natuurlijke reactie van vredesapotheek.com de hersenen op pijn, de NMDA-receptor, remde, even effectief was als een medicijn dat de reactie van een dier op glutamaat blokkeerde, en zelfs minder pijn veroorzaakte dan het medicijn dat de NMDA-receptor blokkeerde. Neuroprothetica zijn geen hersenimplantaten, maar hersen-computer interfaces of neuroprothetica die gebruik maken van hersen-computer interfaces.
 </